Dr. Aaron Beck

پرسشنامه تست افسردگی دکتر آرون بک از معتبرترین پرسشنامه‌های افسردگی

Dr. Aaron Beck Depression Inventory is one of the most valid depression questionnaires

می‌توان گفت افسردگی وضعیتی است که بی‌گمان همه ما در زندگی آن را تجربه کرده‌ایم. یکی از راه‌های سنجش میزان افسردگی ، تست افسردگی بک می‌باشد که از معتبرترین پرسنامه‌های افسردگی به شمار می‌رود که توسط دکتر آرون بک و همکارانش تدوین شده است. آزمون افسردگی بک شامل ۲۱ سوال است و تمام علائم افسردگی را چه ذهنی و چه جسمی مورد ارزیابی قرار می‌دهد. جملات داخل هر سوال را با دقت خوانده و سپس یکی از آن ها را که بهتر از همه گویای احساس شما در طی دو هفته گذشته است انتخاب کنید. اگر بیش از یک جمله در سوال برای شما صدق می کند آن که بیشتری عدد را دارد انتخاب کنید. در هیچ یک از جملات بیشتر از یک جمله انتخاب نشود.

نام و نام خانوادگی*
لطفا اعداد را انگلیسی وارد نمائید.