دوره

ذهن زیبا

مبحث ذهن آگاهی و با هوشیاری زیستن ضرورت دنیای پرشتاب فعلی است .دنیایی که در آن همه عجله دارند که زودتر برسند و بیشتر به دست آورند. اما با همه ی آنچه دارند رابطه برقرار نمیکنند و بسیار سطحی و عصبی زندگی خود را سپری میکنند و در نهایت هم به هیچ میرسند.
مواردی که ما را به سمت درون هدایت کند تا آرام گیریم و بدانیم آنچه در پی آنیم تا آرام گیریم و راضی شویم در درون خودمان است .ذهن آگاهی یا زیستن هوشیارانه: ظرفیتی درونی است که اگر با تمریناتی ساده اما موثر آن را در خود تقویت کنیم به سلامتی جسمی و هیجانی و رفتاری میرسیم، به قدرت میرسیم و می توانیم ماهرانه زندگی ایده آل خود را بسازیم.

خدمات و هدایا این دوره

زمان باقی مانده تا اتمام خرید یک دوره عالی

beautiful mind

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
  • قیمت بدون تخفیف: 3,000,000 تومان

دوره رایگان

ملاقات با هدف

پادکست آموزشی + مدیتیشن
اهدافت را زندگی کن
ثبت نام
close-link