تست شخصیت شناسی هالند (آزمون رغبت سنج شغلی هالند)

دوست دارید چه کاری انجام دهید؟ تست شخصیت شناسی هالند با 48 سوال در چند دقیقه به شما کمک میکند شغل مورد علاقه خود را بشناسید. این آزمون از محبوب ترین آزمونهای مورداستفاده برای آزمون های شغلی است. از نظر هالند انتخاب حرفه تظاهری از شخصیت افراد است.

در مدل هالند شش نوع تیپ شخصیتی وجود دارد و اکثر افراد به چند دسته زیر تقسیم میشوند :
1- واقع گرا: عملی، فیزیکی، عینی، کنشی، ماشینی و ابزارگرا
2- جستجوگر: تحلیلی، روشنفکر، علمی، اکتشافی و متفکر
3- هنری: خلاق، مبتکر، مستقل، نامنظم، نوآور، رسانه ای، اهل نگاشتن و نوشتن
4- اجتماعی: تعاونی، حمایت کننده، کمک کننده، درمان / پرورش، آموزش
5- متهور: رقابتی، رهبری، متقاعد کردن، مقام
6- قراردادی: جزئی گرا، سازمان دهی، دفتری

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*
لطفا اعداد را انگلیسی وارد نمائید.