کلاب پولسازی

صفر تا صد اصول کسب و کار و رسیدن به آزادی مالی

ذهنیت پولساز

شخصیت پولساز

ابزارهای پولساز

مهارت های پولساز

فعالیت های پولساز

کلاب پولسازی
+
سمینار از خود فعلی تا خود عالی استاد وحید کریمی برای کسانی که تا جمعه 5 آذر ثبت نام کنند.

Black Friday

10.000.000

3.996.000

قیمت ویژه بلک فرایدی

2.996.000

0 دقیقه
آموزش آنلاین
 

خرید دوره آموزشی کلاب پولسازی

صفر تا صد اصول کسب و کار و رسیدن به آزادی مالی

خدمات کلاب پولسازی:

90 روز تمرینات اختصاصی با پشتیبان

90 روز تمرینات اختصاصی با پشتیبان

1800 دقیقه آموزش

1800 دقیقه آموزش

عضویت در کانال اختصاصی تلگرام دوره که شامل:

عضویت در کانال اختصاصی تلگرام دوره که شامل:

  • 30 مقاله مکمل دوره
  • 30 کتاب مکمل دوره
  • 20 فیلم مرتبط با دوره
  • 30 پادکست مرتبط با دوره
  • 90 ویدیو انگیزشی

این کلاب آیا مناسب من هست؟

دستاوردهای کلاب پولسازی

خرید دوره آموزشی کلاب پولسازی

صفر تا صد اصول کسب و کار و رسیدن به آزادی مالی