به مینی دوره آموزشی تیم برنده خوش آمدید

داشتن یک شبکه ارتباطی قوی و نهایتا ساختن یک تیم برای رسیدن به هدفی مشخص، کاری است که هر آدمی حداقل یکبار به فکر آن افتاده و شاید برای انجام دادنش هم تلاش کرده، اما به چه دلیلی فقط تعداد کمی از تیم ها به موفقیت می رسند و اکثر آنها در همان هفته‌های اولِ کارشان غیرفعال یا منحل می شوند؟ چه مواردی باید در ساختن یک تیم رعایت شود؟ چه افرادی مناسب تیم مدنظر ما هستند و چطور تعهد افراد را ارزیابی کنیم؟ اینها سوالاتی هستند که در این دوره به پاسخ آنها می رسیم و نهایتا برای ساختن اولین تیم موفق خودمان یا به موفقیت رساندن تیم های نچندان موفق مان اقدام خواهیم کرد. در دوره آموزش تیم سازی حرفه‌ای با ما همراه باشید و تبدیل به یک رهبر موفق شوید.

خودتان را فریب ندهید، بدون داشتن یک تیم قوی، هیچ خبری از موفقیت های بزرگ نیست

در صورتی که ویدئوها با سرعت مناسب نمایش داده نمی‌شود، حتما نرم افزار فی…….ل….تر…. شکن. تان را خاموش کنید