50%
تخفیف

سمینار مدیریت ۳۶۰

بدون امتیاز 0 رای
از ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

در دنیایی که سرعت تغییرات لحظه به لحظه بیشتر و از طرفی شرایط کسب و کار روز به روز پیچیده…

از ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان